سند چشم انداز

سند چشم انداز
1398

حفظ و بهبود زندگی بشریت و محیط زیست چشم انداز ما می باشد.

مجموعه ای از فن آوری و خلاقیت ها در راستای توسعه و بهبود پایدار در کسب و کار عادلانه جهت ارزش آفرینی برای مشتریان و سهامداران.

صلاحیت شخصیتی و حرفه ای گروه ما مجموعه ای از لذتبخش ترین تجربیات مصرف را پس از استفاده از محصولات و خدمات ما به مشتریان هدیه می نماید.

نام گروه ما بیانگر حسن شهرت تکیه گاهی مطمئن در اذهان مخاطبین بین المللی ما می باشد.

رسالت و وظیفه گروه ما

پیاده سازی فرهنگ تفکر، بهبود نگرش و انگیزه سازی درون و برون سازمانی در منابع انسانی.

تبدیل شدن به یک گروه بین المللی هوشمند با استفاده از تمامی توانایی ها و ظرفیت های بومی.

ارائه بهترین خدمات و محصولات به مشتریانمان در سراسر دنیا.

شناسایی نیازها و محدودیت های مخاطبین جهت ارائه راهکارهای هوشمندانه و خلق خدمات و محصولاتی برجسته.

سرمایه های انسانی ما شرکای کسب و کار و تجارت ما هستند و علاوه بر شراکت در موفقیت ما در سود حاصله سهیم خواهند بود.

رمز بقاء ما نوآوری مبتنی بر علم و خلق تکنولوژی می باشد.

سهامداران و سرمایه گذاران باید بازگشت برتر و پایدار را در سرمایه گذاری خود تجربه کنند.

 

شرکت تولیدی آردداران برای شفاف نمودن اهداف کلان سازمان، معرفی رویکردهای عملیاتی و نحوه نگرش سازمان به مبانی علم و کارآفرینی منشور اخلاقی خود را تدوین نموده است.

منابع انسانی

منایع انسانی ارزشمند ترین واحدهای سرمایه هستند که با افزایش تخصص و تجارب ارزش افزوده می یابند.

سازمان در جهت بالا بردن تخصص و مهارت نیروی انسانی سرمایه گذاری می نماید.

انتخاب منابع انسانی براساس نظم و وقت شناسی، تخصص و تجربه صورت می پذیرد.

تفکر خردمندانه و مدیریت گفتار و رفتار سرلوحه تمامی ارتباطات درون و برون سازمانی می باشد.

احترام متقابل و پایبندی به تعهدات، سرعت عمل و دقت نظر جزء لاینفک اصول اخلاقی این سازمان است.


Design By :Simia Studio