اخبار و مقالات

  •                                               
  • شرکت آرداران در همایشی که به مناسبت روز ایمنی و آتش نشانی برگزار شد توسط اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی به عنوان شرکت نمونه استان البرز انتخاب گردید.

  • .                                 
  • اخذ گواهینامه رعایت حقوق مصرف کننده از سازمان صنعت و معدن استان البرزدر سال 1394
  • اخذ گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان از وزارت محترم صنعت معدن و تجارت در سال 1394 

Design By :Simia Studio