بسته بندی و تحویل کالا


                             
تحویل کالا در سریع ترین زمان منطبق با کیفیت های درخواستی و در بسته بندی و شرایط ارسالی مورد تأیید خریدار از اصول الزامی واحدهای فروش و حمل کالا به شمار می رود.

واحدهای بزرگ تولیدی که فرآورده های آنها بر پایه آرد و محصولات تولیدی شرکت آردداران می باشد، از ذی نفعان این مجموعه به شمار می روند. ما متعهدیم که برنامه های تولید و تحویل کالای خود را، کاملا منطبق با برنامه های تولیدی مصرف کنندگان محصولات خود، تهیه و ارسال نماییم. بسته بندی بهداشتی، ارائه گواهی های کیفی جهت هر محموله و پیگیری و ردیابی رضایت مصرف کننده تا آخرین حلقه زنجیره مصرف، به طور پیوسته، توسط واحد کیفی و سنجش رضایت مصرف کنندگان، انجام می شود.
Design By :Simia Studio