بوجاری


                                                               
                                         
گندم تمیز و عاری از هرگونه مواد خارجی، سایر غلات، دانه های شکسته و باقی مانده حشرات جهت عملیات آسیابانی و تهیه آرد با کیفیت مطلوب مورد نیاز می باشد.

این فرآیند در مجتمع عظیم تولیدی آردداران با بیش از 7 طبقه و بهره گیری صدها دستگاه پیشرفته با ظرفیت بالغ بر 1000 تن در روز با نظارت کارشناسان مجرب به طور مداوم در حال انجام است. رعایت اصول GMP ، پیاده سازی سیستم های ایمنی محصول، HACCP و ISOهمواره سرلوحه فعالیت های این مجموعه تولیدی می باشد.

معماری و طراحی ساختمان و چیدمان ماشین آلات تحسین هر بازدیدکننده ای را برانگیخته تا اذعان دارد که این واحد تولیدی سرآمد این صنعت در منطقه است.
Design By :Simia Studio